13 серпня 2022 року (05322) 2-43-65 Мапа сайту

В 1976 році був створений курс ендокринології у складі кафедри госпітальної терапії (зав. кафедрою д.м.н., проф. Шулаєва Є.В.).

З 1978 року кафедру очолював д.м.н., проф. Ермалінський О.Ф.

професор Ермалінський О.Ф.

З 1992 року д.м.н., проф. Катеренчук І.П.

професор Катеренчук І.П.

З 1998 року курс було приєднано до кафедри післядипломної освіти лікарів - терапевтів, яку очолював д.м.н., проф. М.М.Потяженко.

професор Потяженко М.М.

 Завідуючим курсом ендокринології з його заснування до 1998 року був к.м.н, доцент Головач А.П.

к.м.н, доцент Головач А.П.

Протягом 1997 року курсом керував д.м.н. Андрусенко О.Б.

З 2003 року наказом була створена кафедра ендокринології з курсом фізичної реабілітації, спортивної медицини та  лікувальної фізкультури, де завідувачем кафедри була призначена д.мед.н., професор Л.Є.Бобирьова.

д.мед.н., професор Л.Є.Бобирьова

У 2012р. курс фізичної реабілітації спортивної медицини та  лікувальної фізкультури був об’єднаний з кафедрою фізичного виховання, а до кафедри ендокринології був при’єднаний курс дитячих інфекційних хвороб. 

З 2012 року кафедру ендокринології з дитячими інфекційними хворобами очолювала доктор медичних наук, професор Бобирьова Людмила Єгорівна.

Курс дитячих інфекційних хвороб був створений у 1997р., який очолив к.м.н. К.Ю. Прилуцький.

к.м.н. К.Ю. Прилуцький

З 1998р. по 2005р. викладання дитячих інфекційних хвороб проводилось на кафедрі факультетської педіатрії з неонатологією та дитячими інфекційними хворобами (зав.каф. д.м.н., професор Г.М. Траверсе), а протягом 2005-2007рр. на кафедрі госпітальної педіатрії з дитячими інфекційними хворобами (зав. каф. д.м.н.,професор Т.О. Крючко), у 2007-2011рр. – на кафедрі педіатрії №1 з пропедевтикою, неонатологією та дитячими інфекційними хворобами (зав.каф. д.м.н., професор Г.М. Траверсе, у 2012р.- д.м.н., професор В.І. Похилько).

З 17.03.2022 року виконує обов'язки завідувача кафедри ендокринології з дитячими інфекційними хворобами - к. мед. н., доцент Муравльова Оксана Василівна.