13 серпня 2022 року (05322) 2-43-65 Мапа сайту
 

У 2021-2022 н.р. на кафедрі ендокринології з дитячими інфекційними хворобами здійснюється навчання здобувачів вищої освіти медичного факультету № 1, 2, стоматологічного та міжнародного факультетів, IV, V , VI курсів, шляхом вивчення дисциплін «Ендокринологія» та «Дитячі інфекційні хвороби». Кафедра реалізує ОПП «Стоматологія», «Медицина», «Педіатрія». Навчання здобувачів вищої освіти відбувається за робочими програмами з підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти. Також навчаються лікарі-інтерни з фаху "Загальна практика - сімейна медицина", "Медицина невідкладних станів", "Внутрішні хвороби", модуль «Невідкладні стани», «Педіатрія», «Інфекційні хвороби» та та лікарі-слухачі з циклу спеціалізації «Ендокринологія», циклів ТУ «Клінічна діабетологія, особливості лікування та профілактики на сучасному рівні», «Сучасні аспекти клінічної тиреоїдології: діагностика, клініка, лікування та профілактика», «Невідкладні стани в ендокринології, особливості лікування та профілактики на сучасному рівні».

Викладання навчальних дисциплін має методичне забезпечення: робочі навчальні програми; методичні рекомендації для викладачів; методичні вказівки для самостійної роботи студентів під час підготовки до практичного заняття та на занятті (українською, англійською мовами); методичні розробки лекцій та мультимедійні презентації (українською, англійською мовами); пакети тестових завдань та клінічних задач; комплекти результатів загально-клінічного лабораторного обстеження хворих; комплекти результатів інструментальних методів обстеження хворих.

Посібники з навчально-методичної роботи циклу Дитячі інфекційні хвороби.

 

 Посібники з навчально-методичної роботи циклу Ендокринології.